Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

REMONT DROGI - UL. GLIWICKA W BRZEŹCACH

 

Zadanie: Remont poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika na drodze   
                gminnej - ul. Gliwickiej w Brzeźcach, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

                    Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych na lata 2012-2015

Wartość zadania: 661.489,85zł, w tym dofinansowanie w kwocie 330.744,92 zł