Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przetarg Hanomag

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ładowarki czołowej Hanomag typu CL 66D, rok produkcji 1986r.

Cena wywoławcza wynosi: 24 630,75 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2015r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2500 zł na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Ładowarkę  można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 142 ( dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Walkiewicz)

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 

Screen Shot 09-28-15 at 02.01 PM.png

Screen Shot 09-28-15 at 02.01 PM 002.png

Screen Shot 09-28-15 at 02.00 PM.png

Screen Shot 09-28-15 at 02.10 PM.png