Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe - Komputery

Screen Shot 10-15-15 at 09.37 AM.png

 

W związku z realizacją przez Gminę Bierawa projektu ”Cyfrowy Debiut 50+” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zapraszamy do składania ofert cenowych na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

 

PDFZapytanie.pdf (139,72KB)
PDFOpis.pdf (1 007,38KB)
DOCformularz ofertowy - wersja edytowalna.doc (328,50KB)

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka