Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe - Internet

Screen Shot 10-15-15 at 09.37 AM.png

 

W związku z realizacją przez Gminę Bierawa projektu ”Cyfrowy Debiut 50+” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zapraszamy do składania ofert cenowych na zadanie pn. Zapewnienie dostępu do Internetu dla Centrów Integracji Cyfrowej w Lubieszowie i Kotlarni.

 

PDFzapytanie - Internet.pdf (145,84KB)
PDFopis - Internet.pdf (152,84KB)
DOCformularz - wersja edytowalna.doc (304,00KB)

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka