Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Promujemy lokalną tradycję!

Screen Shot 10-21-15 at 09.37 AM.png
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

                Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Gmina Bierawa wraz z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie oraz Województwem Opolskim a także z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bierawie i Dziergowicach, rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pod nazwą Promowanie lokalnej tradycji, jako element niezbędny przy wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – stół bożonarodzeniowy 2015. Stanowi ono realizację Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015W ramach organizowanego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzić: warsztaty z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Bierawa, o tematyce związanej z tradycjami kulinarnymi potraw bożonarodzeniowych wsi opolskiej oraz sztuką tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, które przeprowadzone zostaną przez osoby czynnie działające na rzecz kultywowania tradycji lokalnej opolskiej wsi. Ogłoszony zostanie również konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. Całość projektu zakończy finał w dniu 29 listopada 2015r. w Domu Kultury w Dziergowicach, podczas którego m.in. zostaną zaprezentowane rezultaty prac warsztatowych i tradycyjny stół bożonarodzeniowy, z atrakcyjną oprawa muzyczną.

Informacje na temat kolejnych działań, na bieżąco zamieszczane będą na stronie internetowej www.bierawa.pl.

 

Screen Shot 10-21-15 at 09.37 AM 001.png