Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Screen Shot 10-15-15 at 09.37 AM.png
 

IRZP.042.3.2014                                                                                                                      Bierawa, 26.10.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Bierawa informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Debiut 50+”, ponieważ oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

PDFzawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf (41,04KB)
 

 
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka