Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

II Zapytanie ofertowe - Komputery

 

Screen Shot 10-15-15 at 09.37 AM.png
 
W związku z realizacją przez Gminę Bierawa projektu ”Cyfrowy Debiut 50+” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zapraszamy do składania ofert cenowych na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem II.
 
 
PDFzapytanie cenowe.pdf (141,73KB)
PDFzapytanie - opis.pdf (1,00MB)
DOCformularz ofertowy - wersja edytowalna.doc (328,50KB)
 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka