Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt - jednostki podległe

 

Przedszkola:

Przedszkole w Bierawie   -   tel. 77 4872 259 z punktem przedszkolnym w Lubieszowie tel. 77 4872 194

Przedszkole w Dziergowicach -  tel. 77 4830 470

Przedszkole w Kotlarni - tel. 77 4848 772

 

Zespół szkolno - przedszkolny w Starym Koźlu -  tel.  77 4814 172 lub 77 4872 217

 

Szkoły

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni tel. 77 4848 612

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach tel.: 77 4830 466

Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Solarni tel.: 77 4830 512

 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

w Bierawie tel. 77 4872 192

Dom Kultury w Dziergowicach tel. 77 4830 444

Dom Kultury w Starej Kuźni tel.  77 4848 624

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bierawie tel.: 77 4872 804, 77 4872 743

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bierawie tel.: 77 4872 181