Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

K O N K U R S

Screen Shot 10-21-15 at 09.37 AM.png
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 K   O   N   K   U   R   S

 

Gmina Bierawa z siedzibą w Urzędzie Gminy Bierawa, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
oraz Województwo Opolskie z siedzibą  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

 

ogłaszają konkurs dla Mieszkańców Gminy Bierawa

 

N A    N A J L E P S Z Y    S T R O I K    B O Ż O N A R O D Z E N I O W Y

 

Prace można składać w terminie do 26 listopada 2015r.  w Urzędzie Gminy Bierawa,
wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone laureatom
w dniu 29 listopada 2015r. w Domu Kultury Dziergowice,
podczas finału przedsięwzięcia pod nazwą 

Promowanie lokalnej tradycji, jako element niezbędny przy wdrażaniu inicjatyw
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Stół Bożonarodzeniowy 2015.

 

Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

PDFREGULAMIN KONKURSU.pdf (573,80KB)
PDFformularz zgłoszeniowy - konkurs.pdf (371,65KB)
DOCformularz zgłoszeniowy - konkurs.doc (473,50KB)