Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Książki naszych marzeń

Gmina Bierawa przystąpiła do Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

 

W dniu 20 października 2015r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Bierawa a Opolskim Kuratorem Oświaty Panią Hanna Bilik, w której Organ prowadzący szkoły zobowiązał się do realizacji programu poprzez:

1. zakup książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej "książkami", w celu wzbogacenia 
    zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostaące w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie 
    użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów - także w okresie ferii zimowych
    i letnich.

3. współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami
    pedagogicznymi
dla lepszej realizacji tych instytucji, między innymi pporzez wspólne organizowanie
    wydarzeń czytelniczych.

 

Programem objęto następujące szkoły:

 

L.p.

Szkoła

Wkład własny

Kwota dofinansowania

Razem

1.

Szkoła Podstawowa
w Starym Koźlu

325,00

1300,00

1625,00

2.

Szkoła Podstawowa
w Dziergowicach

260,00

1040,00

1300,00

3.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Solarni

350,00

1300,00

1650,00

R A Z E M

935,00

3640,00

4575,00