Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (23,49KB)
 

Termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godziny 10:00.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (322,50KB)

2. DOCZał. 9 - wzór umowy.doc (82,00KB)

3. DOCXZałącznik nr 10 opis przedmiotu zamówienia.docx (45,13KB)

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf (148,72KB)

5. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf (148,72KB)
 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. PDFZmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (44,81KB)