Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przetarg - samochód Citroen Berlingo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  przetarg ustny nieograniczony.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego uniwersalnego marki Citroen Berlingo o nr rejestracyjnym ODS 3443, rok produkcji 1998

 

Cena wywoławcza wynosi brutto: 2 460 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2015r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Samochód  można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872192 ( Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie )

 

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

 

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 

PNGScreen Shot 12-09-15 at 01.34 PM.png (1,30MB)