Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ankieta

Gmina Bierawa wyraziła chęć udziału w projekcie pt.:

E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwracamy się do mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej ankiety badającej

zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych mieszkańców.

Dziękujemy.

Link:

http://www.ankietka.pl/ankieta/211812/ankieta-gmina-bierawa.html