Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019
Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia   7 lipca  2016 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2016 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach             
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.                                       

 

Łączna ilość ofert złożonych na realizację zadania w II półroczu 2016 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  81.575,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  81.575 zł, w tym:

Lp.            Nazwa podmiotu                                                                Przyznana dotacja

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                           15.350 zł
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach                           29.850 zł
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach                           20.725 zł
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”                                                       15.650 zł                                

 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

                                                                                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                    mgr Stanisław Wróbel