Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Szkolenie dla rolników

Szanowni Państwo,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza rolników na szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej", które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016r. w siedzibie OODR w Łosiowie. Zaproszenie na spotkanie, aktualny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

PDFProgram.pdf (163,23KB)

DOCformularz zgloszeniowy.doc (519,50KB)


Szkolenie jest  jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
Zapraszamy!