Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Bioróżnorodność w województwie opolskim

Szanowni Państwo,

 

Samorząd Województwa Opolskiego realizuje trzy projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V "Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego".

Projekty skierowane są do mieszkańców całego regionu, dla każdej grupy wiekowej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych projektów w załącznikach poniżej.

 

PDFProjekt WAŻKA.pdf (464,33KB)
PDFProjekt TRZMIEL.pdf (464,65KB)
PDFProjekt BIO.pdf (462,05KB)