Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania

Ogłoszenie

Wójta Gminy Bierawa

z dnia   23 lutego  2016 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu

- działalności na rzecz mniejszości narodowych,

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2016, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

Lp.       Nazwa podmiotu                                 Tytuł projektu                                                                  Przyznana dotacja

1.         Towarzystwo Społeczno-            Bieżące utrzymanie świetlicy

            Kulturalne Niemców na              mniejszości niemieckiej w Lubieszowie                                    6.450,- zł

            Śląsku Opolskim                     

 

2.        Towarzystwo Społeczno-           Podtrzymywanie tożsamości mniejszości narodowej
            Kulturalne Niemców na             oraz integracja obywatelska mniejszości niemieckiej                 3.660 zł
            Śląsku Opolskim                         w ramach poznawania  dziedzictwa kulturowego
                                                                  mniejszości niemieckiej

 

3.        Towarzystwo Społeczno-            Oktoberfest 2016                                                                               7.890 zł
           Kulturalne Niemców na
           Śląsku Opolskim       

                                  

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2016 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł

 

Dofinansowanie otrzymały  3 oferty  na łączną kwotę  18.000,- zł.

Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

 

Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Bierawa

                                                                                              mgr Krzysztof  Ficoń