Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

SP Stare Koźle czyta dzieciom

 

Szkoła Podstawowa Stare Koźle zaprasza na wydarzenia w ramach programu

"Książki naszych marzeń".

 

 

 Temat imprezy

Miejscowość

Data i godzina

Gmina

Odbiorcy (np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

Organizator (szkoła lub organ prowadzący)

„Poczytajmy razem!”

- nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście czytają wybrane dla danej klasy pozycje książkowe

Stare Koźle

 

24.02 – 23.03.16r.

8:00-8:15

 

 

Bierawa

 

Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starym Koźlu

Uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej

 

 

Stare Koźle

17.03.16r.

 

9:50–10:35

Bierawa

Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI;

rodzice uczniów klasy I

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starym Koźlu