Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rekrutacja do szkół.

Nabór uczniów do pierwszych klas szkół podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolny 2016/2017

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

 Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 
Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale nr XIV/113/2016 Rady Gminy Bierawa w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym  do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,  prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Pobierz:

PDFuchwała nr XIV-113-2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół.pdf (94,81KB)

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy rekrutacji określa zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 lutego
2016 r.  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa
w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Opolski Kurator Oświaty.

Pobierz:

PDFZarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.pdf (156,80KB)

 

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępne są  w danej szkole.