Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Plan Odnowy Miejscowości Bierawa

Bez tytułu.jpeg

Plan Odnowy Miejscowości Bierawa na lata 2016 - 2023

Wójt Gminy Bierawa oraz Sołtys sołectwa Bierawa zapraszają Mieszkańców Bierawy do udziału w BADANIU ANKIETOWYM będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Bierawa na lata 2016-2023.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości Bierawa na lata 2016-2023 zapraszamy Mieszkańców sołectwa, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Sołectwa Bierawa do udziału w badaniu ankietowym. Plan Odnowy Miejscowości Bierawa to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwi korzystanie z Funduszy Unijnych PROW 2014-2020.

Celem poniższej ankiety jest wsparcie procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej sołectwa Bierawa, poprzez zweryfikowanie jakości życia mieszkańców oraz opinii przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na jego terenie.

 

Ankieta w wersji elektronicznej, do wypełnienia i wysłania online,  jest dostępna pod poniższym linkiem

http://www.survio.com/survey/d/O6X2E9F7K7N9Q1U3U

 

Ankiety w wersji papierowej są dostępne także  w Urzędzie Gminy w Bierawie - w godzinach jego pracy, u Pani Sołtys - w godzinach popołudniowych oraz w sklepie spożywczym Lewiatan
 

Ankiety można wypełniać do dnia 05 kwietnia 2016r.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o prowadzonym badaniu ankietowym.

 

Informacja na temat ankiety jest dostępna w Urzędzie Gminy w Bierawie pod numerem telefonu: 77/4872 266 w. 106 (Katarzyna Kostka, pok. 44, e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiet.