Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, planuje cykl spotkań w miastach powiatowych wojwództwa opolskiego, promujących Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Spotkania będą miały charakter informacyjny
i skierowane zostaną do przedsiębiorców z terenu powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.

Podczas spotkania, wstępnie zaplanowanego na 13 maja br. w Kędzierzynie - Koźlu, zaprezentowane zostanie funkcjonowanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, a także przybliżone przedsiębiorcom kwestie m.in. z zakresu możliwości pozyskania dotacji unijnych.

W związku z powyższym, bardzo proszę o kontakt te przedsiębiorstwa, które zainteresowane są wzięciem udziału w inicjatywie, jaką jest Opolska Karta Rodziny i zgłoszenie się drogą elektroniczną pod adres katarzyna.kostka@bierawa.pl do 14 kwietnia 2016r.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pani Justzna Osiecka-Sułek oraz Pani Jolanta Przyborowicz (nr te. 77 44 82 200,201, mail: j.sulek@opolskie.pl oraz j.przyborowicz@opolskie.pl

 

Informacje o już funkcjonującej inicjatywie na terenie Gminy Bierawa, można znaleźć pod poniższym linkiem.

http://bierawa.pl/2188/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html