Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec- powódź 2010 r.

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (26,54KB)

Termin składania ofert: 25.05.2016 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (303,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (40,69KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (679,45KB)

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf (72,31KB)

- PDFBIOZ.pdf (57,22KB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (22,98MB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 1.pdf (973,01KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny 2.pdf (977,44KB)