Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Cisek wzdłuż wału lewego - powódź 2010 r.

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (26,15KB)

Termin składania ofert: 25.05.2016 r. do godz. 10.30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaaktualna.doc (303,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (40,38KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (701,38KB)

4. Projekt:

- PDFOpis techniczny.pdf (72,79KB)

- PDFBIOZ.pdf (57,31KB)

- PDFplan sytuacyjny 1.pdf (7,18MB)

- PDFplan sytuacyjny 2.pdf (11,00MB)

- PDFprzekrój konstrukcyjny 1.pdf (974,69KB)

- PDFprzekrój konstrukcyjny 2.pdf (976,37KB)