Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zebranie Wiejskie

Zwołuje się
Zebranie Wiejskie
sołectwa Bierawa w dniu
15 czerwca 2016r.
o godzinie 17.00
w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie (sala widowiskowa)
 

Na zebraniu głosowaniu zostanie poddana uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bierawa na lata 2016-2023.