Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Infrastruktura usług społecznych - spotkanie

Screen Shot 01-20-16 at 02.13 PM.png

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków
w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy
z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

ZAPRASZAJĄ NA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji
w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.
 

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

 

- 20 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1 w sali nr 12

https://docs.google.com/forms/d/1aQnkeqiXiNC3rcyWB5H8p3EOz-86HU7cM1xttnqdOfs/viewform?usp=send_form

 

- 29 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Głubczycach w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15.

https://docs.google.com/forms/d/1LxfeYZF3SsOyzEAUxx9OXe_nlmNC76yIRv8qIcZauIo/viewform?usp=send_form

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

Zapraszamy serdecznie!