Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (25,85KB)

Termin składania ofert: 05.07.2016 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (269,00KB)

2. DOCZałącznik nr 1 do umowy.doc (226,00KB)

3. DOCZałącznik nr 2 do umowy Projekt umowy dzierżawy autobusu.doc (41,50KB)