Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Mali modele!

Bez tytułu.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Warsztaty krawieckie w Gminie Bierawa!

Gmina Bierawa wraz z partnerami oraz Województwem Opolskim, zrealizowała przedsięwzięcie pod nazwą Z babci szafy wyciągnięte – dawniej i dziś. Stanowiło ono realizację Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.
W ramach zadania przeprowadzone zostały: warsztaty krawieckie z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, polegające na przeróbkach krawieckich starych ubrań, ukierunkowanych na kolekcję letnią. Zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach – Bierawie, Dziergowicach i Lubieszowie.  Całość uwieńczyły pokazy prezentujące efekty prac – 18 czerwca w Dziergowicach i 26 czerwca w Bierawie.

Poprzez projekt pokazano, jak zmieniały się trendy modowe na przestrzeni lat.

Celem przedsięwzięcia była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW  2014-2020,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi