Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Będziemy biegać!

logotypy w jpg.jpeg

 

B ę d ą      b i e g a ć   w   B i e r a w i e

Przy współpracy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie oraz Gminy Bierawa, po raz kolejny udało pozyskać się środki z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad – tym razem na realizację projektu Memoriał, czyli polsko – czeskie bieganie. Wspólnie z partnerską Gminą Markvartovice,  zorganizowany zostanie jubileuszowy V Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija – ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku. Przyznane dofinansowanie wynosi 11.641,69 euro, w tym 9.895,43 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 582,08 euro z budżetu państwa oraz 1.164,18 euro – jako wkład własny Gminy Bierawa. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na kompleksową organizację zawodów.

Projekt rozwiązuje problem zjawiska obniżonej aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców, zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej oraz braku zainteresowania sportem jako formą spędzania wolnego czasu. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości w tematyce możliwości spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia, świadomości historycznej gmin, popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchy, promocja gmin oraz umocnienie przyjaźni polsko – czeskich.

Memoriał będzie miał miejsce 10 września 2016r. na boisku LZS w Bierawie. Już dziś zapraszamy do uczestnictwa! Szczegóły wkrótce na www.bierawa.pl oraz na plakatach.