Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Program KLUB w naszej gminie

klub jpg.png

 

Dwa prężnie działające kluby sportowe na terenie Gminy Bierawa otrzymały dotację na realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu KLUB. Mowao Ludowym Zespole Sportowym „Stare Koźle” oraz Ludowym Zespole Sportowym „Kotlarnia” Goszyce. Pierwszy z nich, jako klub dwusekcyjny, otrzymał kwotę 15.000,00 zł. Drugi – jednosekcyjny – 10.000,00 zł. W połączeniu z wkładem własnym Gminy Bierawa, kluby doposazono w sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć oraz zorganizowano dodatkowe treningi dla dzieci do 18. roku życia w dyscyplinie piłka nożna oraz tenis stołowy (w przypadku Starego Koźla).