Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nowości wydawnicze w bibliotekach szkolnych

Gmina Bierawa podpisała umowę w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2016r. zadania publicznego Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Każda ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni,
3. Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach,
4. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie,
5. Zespół Szkół Dwujęzycznych, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Solarni

otrzymała po 5.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł w ramach programu).