Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rusza nabór w ramach poddziałania 9.1.1

Screen Shot 09-15-16 at 02.25 PM.png

 

 

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa cywilnoprawna.

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007379

 

Dokumenty do pobrania:

PDFZałącznik C.pdf (288,98KB)
DOCZałącznik C.doc (65,50KB)
PDFZałącznik B.pdf (279,74KB)
DOCZałącznik B.doc (68,00KB)
PDFZałącznik A.pdf (326,82KB)
DOCZałącznik A.doc (81,00KB)
PDFdokumentacja konkursowa-RPO WO 2014-2020 Gimnazjum innowacji.pdf (764,14KB)