Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha

Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ulica Cicha

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (30,08KB)

Termin składania ofert: 03.10.2016 r. godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (319,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót ul. Cicha.pdf (979,02KB)

3. PDFPrzedmiar robót elektryka.pdf (154,00KB)

4. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża elektryczna.pdf (260,83KB)

5. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża sanitarna.pdf (506,05KB)

6. Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany:

- PDFPB-Informacja BiOZ-Bierawa-KS.pdf (75,56KB)
- PDFPB-opis-Bierawa-Kan.pdf (178,67KB)
- PDFPB-Rys.1mapa orientacja.pdf (289,20KB)
- PDFPB-Rys.2-Plan-Bierawa-KS.pdf (1,46MB)
- PDFPB-Rys.3-Kol-K1-profil.pdf (345,49KB)
- PDFPB-Rys.5-Kol-K3-profil.pdf (129,63KB)
- PDFPB-Rys.6-RT-profil.pdf (147,44KB)
- PDFPB-Rys.7-plan pompowni.pdf (358,31KB)
- PDFPB-Rys.8-schemat pompowni.pdf (278,21KB)
- PDF5.1. Schemat zasilania przepompowni.pdf (54,88KB)
- PDFPB opis z metryką.pdf (263,93KB)
 

b) projekt wykonawczy:

- PDFPW-opis-Bierawa-Kan.pdf (812,82KB)
- PDFPW-Rys.1-mapa orientacja.pdf (289,10KB)
- PDFPW-Rys.10-brama.pdf (110,27KB)
- PDFPW-Rys.11-studnia.pdf (225,17KB)
- PDFPW-Rys.12-studnia TS.pdf (109,75KB)
- PDFPW-Rys.2-Plan-Bierawa-KS.pdf (1,72MB)
- PDFPW-Rys.3-Kol-K1-profil.pdf (345,42KB)
- PDFPW-Rys.5-Kol-K3-profil.pdf (129,51KB)
- PDFPW-Rys.6-RT-profil.pdf (147,30KB)
- PDFPW-Rys.7-plan pompowni.pdf (358,37KB)
- PDFPW-Rys.8-schemat pompowni.pdf (278,38KB)
- PDFPW-Rys.9-ogrodzenie.pdf (277,29KB)
- PDF5.1. orientacja 1-10000.pdf (1,57MB)
- PDF5.2. plan 1-500.pdf (346,99KB)
- PDF5.3. plan 1-50.pdf (116,00KB)
- PDF5.4. Schemat zasilania przepompowni.pdf (54,88KB)
- PDF5.5. schemat szafki sterowniczej.pdf (49,30KB)
- PDF5.6. ZK-1a-P.pdf (168,91KB)
- PDF5.7. slup oswietleniowy.pdf (1,93MB)
- PDF5.8. oprawa OUSh-70.pdf (184,13KB)
- PDFpompa-KSB-80-210.pdf.pdf (64,41KB)
- PDFPW opis z metryka.pdf (655,87KB)
- PDFwarunki przylaczenia.pdf (188,74KB)