Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx (29,85KB)

Termin składania ofert: 05.10.2016 r. do godz. 9:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (326,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (342,94KB)

3.  PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (2,16MB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (80,53KB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (30,38MB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (133,95KB)