Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

K O N K U R S !

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016
Wójta Gminy Bierawa z dnia 22.09.2016 r.

 

W Ó J T    G M I N Y    B I E R A W A

O G Ł A S Z A     K O N K U R S
 P L A S T Y C Z N Y

P O D    H A S Ł E M

 

„Zdrowie psychiczne – czym jest i jak o nie dbać?”

 

Prace, w postaci plakatu (dowolna forma wykonania),
mogą być składane


do dnia 10 października 2016 r.
w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa.

 

Do pracy winna być załączona informacja z imieniem i nazwiskiem, adresem, wiekiem, klasą, telefonem kontaktowym oraz adresem poczty internetowej.

Elementy, które powinny zawierać prace:

  1. tematyka związana ze zdrowiem psychicznym,
  2. tematyka związana z postawami prozdrowotnymi wśród dzieci i młodzieży.

 

Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

PDFRegulamin.pdf (138,73KB)