Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 09-15-16 at 02.25 PM.png

 

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego wraz z wymaganym oprogramowaniem do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007752

 

Załączniki do pobrania:

DOCXZałącznik nr 5 Wzór umowy.docx (61,44KB)
DOCXZapytanie ofertowe.docx (58,45KB)
DOCXZałącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (90,77KB)
DOCXZałącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.docx (59,95KB)
DOCXZałącznik nr 2 Zestawienie jakościowe ilościowe dostarczanego sprzętu.docx (68,62KB)
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (60,27KB)

Zapytania:

DOCXZapytanie z dnia 03.10.2016 r..docx (14,40KB)

PDFWybór oferty komputery.pdf (285,31KB)