Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

AZBEST

AZBEST

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z  programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór VII.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości.

Ogółem zostało złożonych 10 podań ( w trakcie realizacji zadania jedna osoba złożyła rezygnację z usuwania azbestu ze swojej nieruchomości), Azbest został usunięty z 9 posesji co stanowi 12,335 tony azbestu do utylizacji.

W dniu 11 sierpnia 2016r została podpisana umowa na dotację Nr 260/2016/G-04/OZ-ZOA/D.

Przewidywane koszty określono na kwotę 8 044,92 zł

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. 4 022,46 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 2 815,72 zł

-15 % udział środków własnych Gminy Bierawa tj. 1 206,74 zł