Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konsultacje

W dniu 26 września 2016 r. Wójt Gminy Bierawa zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczono od dnia 3 do 10 listopada 2016 r.

http://bip.bierawa.pl/4554/3593/konsultacje-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2017-rok.html