Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZENIA I RECYKLINGU

OSIĄGNIĘTE  POZIOMY  OGRANICZENIA I RECYKLINGU ODPADÓW  Z TERENU 

GMINY BIERAWA ZA ROK  2015

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA  w 2015 roku

61,3 %

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia11) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

48,3 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami11)  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100 %