Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Imprezy czytelniczne w naszych szkołach

Z e s p ó ł    S z k ó ł   w   S o l a r n i

zaprasza w dniu 22 listopada 2016r., w godzinach 8.00-11.20
uczniów oraz nauczycieli na imprezę pn. DZIEŃ KSIĄŻKI

PDFDZIEŃ KSIĄŻKI plan dnia.pdf (30,66KB)
 

 

S z k o ł a    P o d s t a w o w a    w   D z i e r g o w i c a c h

Udział  w konkursie
,,Poeci dzieciom dzieci poetom”

07.12.2016.

K - Koźle

Uczniowie

nauczyciele

Zespół Szkół Przedszkolno –Szkolno –Gimnazjalny
w K - Kożlu

Wybór mistrza pięknego czytania w klasach II- III

16.12.2016

Bierawa

Uczniowie

 

SP Dziergowice

Szkolna biblioteka
w Dziergowicach

Jasełka -,,Postacie z książek też lubią wigilię.”

21.12.2016

Bierawa

Uczniowie

Nauczyciele rodzice

SP Dziergowice

Szkolna biblioteka
w Dziergowicach

 

Zapraszamy!