Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nabór uzupełniający

Screen Shot 11-23-16 at 11.43 AM.png

WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza  nabór uzupełniający do udziału w projekcie

„Cyfrowy Debiut 50+”

w ramach zachowania jego trwałości

działanie 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,
Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nabór wniosków od 28-11- 2016r. do 02-12-2016r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy, dostępny jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie oraz
w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa, a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

Wolne jedno miejsce

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+nabór listopad 2016.pdf (359,30KB)
PDFformularz_zgloszeniowy Cyfrowy Debiut 50+ nabór listopad 2016.pdf (338,24KB)
 

 

LOGO_50plus_wersja-uproszczona_RGB.jpeg