Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat Wójta

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa o dotacjach na usuwanie azbestu

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu).

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 10 marca 2017 r nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem  dofinansowania na utylizację azbestu.( wniosek do pobrania ze strony UG Bierawa).

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

Pobierz plik: DOCwniosek mieszkańców.doc (84,50KB)