Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (293,15KB)

Termin składania ofert: 24.01.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (309,50KB)

2. PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf (177,63KB)

3. PDFZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (281,05KB)

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf (148,72KB)

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,88KB)