Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Pracuj na trzeźwo.

Screen Shot 01-18-16 at 12.08 PM.png

Pracuj na trzeźwo.

Wypadek przy pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jest wina umyślną poszkodowanego

i pozbawia go prawa do świadczeń odszkodowawczych.

 

Pobierz plik: RTFWypadki po alkoholu.rtf (103,46KB)