Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (299,19KB)


Termin składania ofert: 22.02.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (376,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (153,72KB)

3. PDFSpecyfikacja Techniczego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf (605,73KB)

4. PDFMapa orientacyjna.pdf (423,77KB)

5. Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany

- PDF00_Lubieszów_Orientacja_A4.pdf (2,28MB)
- PDF00_Lubieszów_Ukł_Sekcji_A3.pdf (236,09KB)
- PDF01_Lubieszów_Syt_PB_Rys_01.pdf (587,15KB)
- PDF02_Lubieszów_Syt_PB_Rys_02.pdf (491,53KB)
- PDF03_Lubieszów_Syt_PB_Rys_03.pdf (400,98KB)
- PDF04_Lubieszów_Syt_PB_Rys_04.pdf (861,20KB)
- PDF05_Lubieszów_Syt_PB_Rys_05.pdf (813,51KB)
- PDF06_Lubieszów_Syt_PB_Rys_06.pdf (627,31KB)
- PDF07_Lubieszów_Syt_PB_Rys_07.pdf (684,22KB)
- PDF08_Lubieszów_Syt_PB_Rys_08.pdf (864,27KB)
- PDF09_Lubieszów_Syt_PB_Rys_09.pdf (553,45KB)
- PDF10_Lubieszów_Syt_PB_Rys_10.pdf (333,69KB)
- PDF11_Lubieszów_Syt_PB_Rys_11.pdf (513,85KB)
- PDF12_Lubieszów_Profil_PB_Rys_12.pdf (281,25KB)
- PDF13_Lubieszów_Profil_PB_Rys_13.pdf (251,23KB)
- PDF14_Lubieszów_Profil_PB_Rys_14.pdf (431,72KB)
- PDF15_Lubieszów_Profil_PB_Rys_15.pdf (235,35KB)
- PDF16_Lubieszów_Profil_PB_Rys_16.pdf (260,87KB)
- PDF17_Lubieszów_Profil_PB_Rys_17.pdf (249,25KB)
- PDF18_Lubieszów_Profil_PB_Rys_18.pdf (380,12KB)
- PDF19_Lubieszów_Profil_PB_Rys_19.pdf (248,92KB)
- PDF20_Lubieszów_Profil_PB_Rys_20.pdf (365,97KB)
- PDF21_Lubieszów_Profil_PB_Rys_21.pdf (265,25KB)
- PDF22_Lubieszów_Profil_PB_Rys_22.pdf (485,59KB)
- PDF23_Lubieszów_Profil_PB_Rys_23.pdf (208,72KB)
- PDF24_Lubieszów_Profil_PB_Rys_24.pdf (388,88KB)
- PDF25_Lubieszów_Profil_PB_Rys_25.pdf (202,95KB)
- PDF26_Lubieszów_Profil_PB_Rys_26.pdf (168,02KB)
- PDFLubieszów_Informacja_BiOZ.pdf (41,38KB)
- PDFLubieszów_opis_PB.pdf (83,51KB)

b) projekt budowlany droga wojewódzka

- PDF00_Lubieszów_Orientacja_A4.pdf (2,28MB)
- PDF01_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys1.pdf (617,63KB)
- PDF02_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys2.pdf (883,32KB)
- PDF03_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys3.pdf (808,37KB)
- PDF04_Lubieszów_Syt_PB_dr_woj_Rys4.pdf (861,61KB)
- PDF05_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-5.pdf (116,03KB)
- PDF06_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-6.pdf (84,52KB)
- PDF07_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-7.pdf (114,13KB)
- PDF08_Lubieszów_Profile_dr_woj_D-8.pdf (108,99KB)
- PDFLubieszów_Informacja_BiOZ.pdf (41,38KB)
- PDFLubieszów_opis_PB_droga_wojewódzka.pdf (71,04KB)
 

c) projekt wykonawczy

-PDF00_Lubieszów_Orientacja_A4.pdf (2,28MB)
- PDF00_Lubieszów_Ukł_Sekcji_A3.pdf (236,09KB)
- PDF01_Lubieszów_Syt_PW_Rys_01.pdf (576,63KB)
- PDF02_Lubieszów_Syt_PW_Rys_02.pdf (484,20KB)
- PDF03_Lubieszów_Syt_PW_Rys_03.pdf (391,61KB)
- PDF04_Lubieszów_Syt_PW_Rys_04.pdf (853,97KB)
- PDF05_Lubieszów_Syt_PW_Rys_05.pdf (802,08KB)
- PDF06_Lubieszów_Syt_PW_Rys_06.pdf (627,32KB)
- PDF07_Lubieszów_Syt_PW_Rys_07.pdf (684,23KB)
- PDF08_Lubieszów_Syt_PW_Rys_08.pdf (851,02KB)
- PDF09_Lubieszów_Syt_PW_Rys_09.pdf (553,48KB)
- PDF10_Lubieszów_Syt_PW_Rys_10.pdf (331,55KB)
- PDF11_Lubieszów_Syt_PW_Rys_11.pdf (511,07KB)
- PDF12_Lubieszów_Profil_PW_Rys_12.pdf (280,14KB)
- PDF13_Lubieszów_Profil_PW_Rys_13.pdf (250,29KB)
- PDF14_Lubieszów_Profil_PW_Rys_14.pdf (430,12KB)
- PDF15_Lubieszów_Profil_PW_Rys_15.pdf (234,45KB)
- PDF16_Lubieszów_Profil_PW_Rys_16.pdf (260,70KB)
- PDF17_Lubieszów_Profil_PW_Rys_17.pdf (248,24KB)
- PDF18_Lubieszów_Profil_PW_Rys_18.pdf (379,24KB)
- PDF19_Lubieszów_Profil_PW_Rys_19.pdf (248,71KB)
- PDF20_Lubieszów_Profil_PW_Rys_20.pdf (364,77KB)
- PDF21_Lubieszów_Profil_PW_Rys_21.pdf (264,80KB)
- PDF22_Lubieszów_Profil_PW_Rys_22.pdf (484,49KB)
- PDF23_Lubieszów_Profil_PW_Rys_23.pdf (208,11KB)
- PDF24_Lubieszów_Profil_PW_Rys_24.pdf (387,29KB)
- PDF25_Lubieszów_Profil_PW_Rys_25.pdf (202,21KB)
- PDF26_Lubieszów_Profil_PW_Rys_26.pdf (167,38KB)
- PDF27_Lubieszów_Schemat_cz1.pdf (1,33MB)
- PDF28_Lubieszów_Schemat_cz2.pdf (1,53MB)
- PDFLubieszów_opis_PW.pdf (166,66KB)
- PDFLubieszów_opis_PW_schemat pompowni.pdf (83,06KB)
 

d) projekt branży elektrycznej

- PDFOpis 1.pdf (171,19KB)
- PDFOpis 2.pdf (183,28KB)
- PDFRys_01.pdf (257,71KB)
- PDFRys_02.pdf (133,96KB)
- PDFStrona tytułowa.pdf (110,52KB)
- PDFZestawienie materiałów.pdf (103,39KB)
 

e) uzgodnienia

- PDFTPSA.PDF (103,41KB)
- PDFZDW Opole.pdf (219,97KB)
- PDFZDW Opole str 2.pdf (192,36KB)

f) dokumentacja geologiczna

- PDFGeologia cz. 1.pdf (5,41MB)
- PDFGeologia cz.2.pdf (1,72MB)
- PDFGeologia cz.3.pdf (1,84MB)
- PDFGeologia cz.4.pdf (1,65MB)
- PDFGeologia cz.5.pdf (510,45KB)
- PDFGeologia cz.6.pdf (3,05MB)
 

Zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf (193,20KB)


2. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 2.pdf (174,31KB)

3. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 3.pdf (205,87KB)