Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego wraz z wymaganym oprogramowaniem do placówek przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

Termin składania ofert: 22.02.2017 r. do godz. 8:00.

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf
PDFzalacznik-nr-5-wzor-umowy.pdf
PDFzalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf
DOCXzalacznik-nr-4-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.docx
PDFzalacznik-nr-3-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
DOCXzalacznik-nr-2-zestawienie-jakosciowe-ilosciowe-dostarczanego-sprzetu.docx
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
DOCXzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf