Dzisiaj jest środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu
Gminy Bierawa w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020821

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf
PDFzalacznik-nr-4-wzor-umowy.pdf
PDFzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf
DOCzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc
PDFzalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
 

Pytania i wyjaśnienia:

PDFzgoda na przedłużenie terminu do 30 dni kalendarzowych 20.02.2017.pdf

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf
PDFTabela 1 do rozstrzygnięcia.pdf