Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu
Gminy Bierawa w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020821

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (398,94KB)
PDFzalacznik-nr-4-wzor-umowy.pdf (317,78KB)
PDFzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf (258,94KB)
DOCzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc (73,00KB)
PDFzalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf (806,46KB)
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (284,52KB)
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc (75,00KB)
 

Pytania i wyjaśnienia:

PDFzgoda na przedłużenie terminu do 30 dni kalendarzowych 20.02.2017.pdf (446,96KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (687,57KB)
PDFTabela 1 do rozstrzygnięcia.pdf (224,01KB)