Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019
Imieniny: Anety, Lecha, Leona

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  20 lutego  2017 roku

 

o rozstrzygnięciu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania  w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),
ogłasza się, że w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu
2017 roku, ofertę złożył tylko jeden podmiot - Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”, który zawnioskował o udzielenie dotacji na realizację zadania w kwocie 13.500 zł.

                                 

Oferta spełniła wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych i została oceniona pozytywnie.

Gmina powierzy realizację zadania publicznego z przedmiotowego zakresu Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Stare Koźle” i udzieli dotacji w kwocie 13.500 zł.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                    mgr Krzysztof  Ficoń