Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Gminy Bierawa podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFuchwała nr XXVII-187-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.pdf (439,48KB)

 

Uchwała powyższa została w dniu 28 lutego 2017 r. przekazana do Kuratora Oświaty w Opolu w celu uzyskania opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale, a także do nauczycielskich organizacji związkowych.
Kurator Oświaty zobowiązany jest wydać opinię w ciągu 21 dni od daty otrzymania.