Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Ogłoszenie

Wójta Gminy Bierawa

z dnia   2 marca  2017 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu

- działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne

 

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2017, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:

Lp.       Nazwa podmiotu                                 Tytuł projektu                                                                     Przyznana dotacja

 

1.         Towarzystwo Społeczno-             Bieżące utrzymanie świetlicy

            Kulturalne Niemców na               w Lubieszowie                                                                  6.450,- zł

            Śląsku Opolskim  
 

2.       Towarzystwo Społeczno-  
           Kulturalne Niemców na 
           Śląsku Opolskim                           Oktoberfest 2017                                                               5.615,- zł
         

3.        Towarzystwo Społeczno-                Podtrzymywanie tożsamości mniejszości
           Kulturalne Niemców na                  narodowej oraz integracja obywatelska
           Śląsku Opolskim                                mniejszości niemieckiej : "Śląska szlachta -
                                                                       między Śląskiem a Europą - historia browarnictwa
                                                                       na Śląsku"                                                                        5.935,- zł

 

                                       
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2017 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł

Dofinansowanie otrzymały  3 oferty  na łączną kwotę  18.000,- zł.

Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                                                        mgr Krzysztof  Ficoń

 

-->