Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni

Przebudowa drogi gminnej ulicy Parkowej w Starej Kuźni

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (288,61KB)
 

Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Parkowa.doc (347,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (208,07KB)

3. PDFSpecyfiklacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,40MB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (364,37KB)

- PDFBIOZ.pdf (225,83KB)

- PDFMapa poglądowa.pdf (1,73MB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (21,87MB)

- PDFPrzekroje normalne.pdf (1,69MB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (1,83MB)

- PDFWarunki Powiatowy Zarząd Dróg.pdf (650,21KB)

 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf (135,97KB)